Prevádzkovateľom webovej stránky ivantattoo.com je:

MIJA corp. s. r. o.
Svätoplukova 4
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

IČO: 52 516 547

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti MIJA corp. s. r. o. https://ivantattoo.com (ďalej len "ivantattoo") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti ivantattoo. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Ivantattoo zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Ivantattoo si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti ivantattoo alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou ivantattoo. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti ivantattoo.