1715758247_40_laser_zahlavie.webp

Proces odstraňovania tetovania

Laser generuje krátke svetelné záblesky, nazývané pulzy, ktoré prenikajú cez povrchovú vrstvu pokožky, nezasahujúc do nej. Svetlo rôznych vlnových dĺžok je absorbované pigmentom tetovacích farieb, čo spôsobuje ich rozptýlenie na menšie častice. Tieto poškodené farbivové častice sú buď odstránené imunitným systémom pokožky, alebo sa odlúpnu spolu s povrchovými bunkami. Laser, konkrétne PicoLaser Remolas, pracuje s extrémnou presnosťou na úrovni tisícin milimetra, čo zabezpečuje maximálnu ochranu okolitého tkaniva. S každým nasledujúcim ošetrením sa dosiahne väčšia hĺbka pôsobenia laseru, čím sa postupne odstraňuje tetovanie aj z hlbších vrstiev kože, vrátane tých najhlbších a najproblematickejších farebných pigmentov.

Pri odstraňovaní tetovania sa naša energia PicoSure® Pro Laser zameriava na atrament, pričom okolité tkanivo zostáva nedotknuté.

 

odstranenie tetovania