1715758400_45_dalsiesluzby_zahlavie.webp

Partnerstvo

Ak sa vaše a naše hodnoty stretávajú radi vám ponúkneme partnerstvo s naším tetovacím štúdiom. Veríme, že spolupráca medzi našimi podnikmi môže priniesť obojstranné výhody a posilniť naše vzájomné postavenie na trhu.

Vaše služby budú propagované našim zákazníkom prostredníctvom našich prevádzkových priestorov, sociálnych médií, webovej stránky a iných marketingových kanálov. To isté očakávame my od vás.

Budeme spoločne organizovať akcie a udalosti, ktoré prinesú zvýšenú exponáciu našich značiek a odprezentujú sa novým zákazníkom.

Berieme na vedomie, že partnerstvo je najlepšie, keď sa hodnoty a ciele obidvoch strán stretávajú a dopĺňajú sa. V našom tetovacom štúdiu sme otvorení partnerstvu s tými, ktorí zdieľajú naše hodnoty a vízie, ktoré vám radi odprezentujeme na osobnom stretnutí.

Očakávame vašu dôveru a lojalitu ako partnera, aby sme mohli spoločne dosiahnuť úspech a rast našich podnikov. Veríme, že táto spolupráca môže priniesť výhody obom našim podnikom a tešíme sa na príležitosť spolupracovať s vami.

 

 

Tešíme sa na možnosť spolupracovať s vami a budovať vzájomne prospešné partnerstvo, ktoré prinesie pozitívne výsledky pre obe strany.